Konto IKZE

Porównanie wyników IKZE prowadzonych przez DFE za rok 2017

Miejsce IKZE Wynik z inwestycji
2017 rok
Wynik z inwestycji
2016 rok
Wynik z inwestycji
2015 rok
1 PZU 14,67 % 16.19% 9.07%
2 Nationale-Nederlanden 9.01% 13.26% 16.21%
3 PKO 8.63% 5.74% -0.88%
4 Metlife 6.65% 3.76% -1.89%
5 Pocztylion Plus -0.98% 3.60% 2.56%


Wszystkie wyniki inwestycyjne dostępne pod linkiem: https://www.analizy.pl/fundusze/otwarte-fundusze-emerytalne/notowania

Nasza rekomendacja to IKZE oferowane poprzez Dobrowolne Fundusze Emerytalne w PZU

Dlaczego IKZE w Dobrowolnych Funduszach Emerytalnych?

IKZE oferowane jest przez różne podmioty na rynku. Od banków przez domy maklerskie jak i towarzystwa emarytalne. Opis różnic w tych instytucjach znajdzie Państwo poniżej.

Nasza rekomendacja to IKZE prowadzone w ramach Dobrowolnych Funduszy Emerytalny.

Ze wszystkich podmiotów oferujących IKZE, Dobrowolne Fundusze Emerytalne jako jedyne z grupy pięciu instytucji finansowych oferują nam produkt, który:

  1. nie zmusza nas do zakupu opcji połączonych, jak np. rachunek maklerski, polisa na życie czy konto osobiste
  2. sam inwestuje nasze oszczędności w produkty przynoszące odpowiednie zyski, nie przenosi na nas odpowiedzialności decydowania w co zainwestować nasze pieniądze jak to ma miejsce w przypadku Otwartych Funduszy Inwestycyjnych czy rachunków maklerskich
  3. podaje stopy zwrotu z zainwestowanych środków - które są takie same dla wszystkich klientów danego podmiotu, np. dla wszyscy klienci IKZE w DFE PZU, otrzymali zysk w wysokości: 14,67% za rok 2017

Dlaczego PZU?

Poza bardzo dobrymi wynikami historycznymi, jakie osiągneło IKZE DFE w PZU, jest też kilka istotnych elementów o których należy wspomnieć:

  1. PZU to polska, znana marka, możemy czuć się bezpiecznie o nasze inwestycje, o które dbają wykwalifikowani i doświadczeni specjaliścii, którzy za 2013 rok osiągnęli dla Klientów wynik aż 32,75 % w skali roku, a od 1 marca 2012 wynik z inwestycji przekroczył 181 %
  2. sam inwestuje nasze oszczędności w produkty przynoszące odpowiednie zyski, nie przenosi na nas odpowiedzialności decydowania w co zainwestować nasze pieniądze jak to ma miejsce w przypadku Otwartych Funduszy Inwestycyjnych czy rachunków maklerskich
  3. podaje stopy zwrotu z zainwestowanych środków - które są takie same dla wszystkich klientów danego podmiotu, np. dla wszyscy klienci IKZE w DFE PZU, otrzymali zysk w wysokości: 14,67% za rok 2017

Co dalej?

  1. Przeczytaj o uldze podatkowej z tytułu oszczędzania na IKZE - tutaj...
  2. Sprawdź aktualne limity wpłat za rok 2019 - tutaj...
  3. Przeczytaj kartę produktu IKZE DFE PZU - tutaj...


Opis istotnych różnic

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

IKZE oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej opakowane są polisę ubezpieczeniową, więc kupując IKZE klient dostaje dodatkowe elementy, ale niestety nie za darmo.

I teraz pytanie, czy klient chcący oszczędzać faktycznie potrzebuje np. ubezpieczenia, za które dodatkowo dopłaca?

Dodatkowe, płatne elementy to pierwsza kwestia charakteryzujące IKZE od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Druga cechą charakterystyczną jest to, że klient musi sam wybrać sposób inwestowania i poziom ryzyka. Wybierając UFK, klient opiera się na historycznych danych, więc chyba nie jest to najwiarygodniejszy sposób na budowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej, która ma przynieść wymierne zyski. Co wczoraj było dobre na pewno będzie dobre jutro?

Początkowo przy wyborze UFK może towarzyszyć nawet dreszcz ekscytacji jednak w dłuższej perspektywie czasu śledzenie wahań giełdowych może być uciążliwe a nawet frustrujące.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE ZARZĄDZANE PRZEZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Kupując IKZE w TFI należy wziąć pod rozwagę przede wszystkim na ile znamy zawiłości rynku inwestycyjnego. Klienci, którzy ponadprzeciętnie znają polski i zagraniczny rynek finansowy i, co najważniejsze, mają czas śledzić zmiany rynkowe i dostosować do nich swoją strategię inwestycyjną z pewnością wolą obracać większymi kwotami, niż tą, na którą pozwala limit wpłat na IKZE.

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

IKZE, które udostępnia swoim Klientom Dom Maklerski Banku BPS - są rachunkami maklerskimi. Analizując różne formy IKE i IKZE Najwięcej korzyści i możliwości gwarantuje właśnie posiadanie IKE lub IKZE maklerskiego. Podstawowe atuty to bardzo niski koszt obsługi takiego rachunku, oraz - co ważniejsze - realny wpływ na własne oszczędności.

Oszczędzający ma możliwość samodzielnego wyboru bardzo różnych instrumentów, nie tylko uważanych za ryzykowne - akcji, ale również - bezpiecznych obligacji (zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych), certyfikatów strukturyzowanych czy jednostek indeksowych.

BANKI

Tylko trzy banki dały możliwość prowadzenia IKZE. W bankach IKZE jest tylko dodatkiem do rachunku oszczędnościowego, a same banki, zdaje się, że nie mają pomysłu na inwestowanie w ramach IKZE.

Jedyny bank, które na swoich stronach internetowych informuje o produkcie IKZE to ING Bank Śląski. Pozostałe banki zrzeszone czy to Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. czy w SGB Bank S.A. nie informują swoich klientów na stronach www o produkcie IKZE.

Jedyny bank, które na swoich stronach internetowych informuje o produkcie IKZE to ING Bank Śląski. Pozostałe banki zrzeszone czy to Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. czy w SGB Bank S.A. nie informują swoich klientów na stronach www o produkcie IKZE.

DOBROWOLNE FUNDUSZE EMERYTALNE ZARZĄDZANE PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE

DFE, czyli Dobrowolny Fundusz Emerytalny to instytucja zarządzana przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. DFE w zasadzie oferują najbardziej transparentny sposób prowadzenia IKZE. Wybór strategii zarządzania ogranicza się do jednego portfela modelowego. Zwalnia to klienta z obowiązku głowienia się, w co inwestować i nie pozostawia go z poczuciem winy, że źle ulokował swoje pieniądze.

Rola klienta ogranicza się do śledzenia wyników inwestycyjnych, co przy wypracowanych zyskach może być zajęciem nader przyjemnym.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Program Partnerski IKZE

Do góry