Porównanie IKZE/IKE

Najważniejsze różnice między Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego a Indywidualnym Kontem Emerytalnym

Limit wpłat

IKZE

IKE

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2023 roku limit wpłat wynosi 8 322 zł dla osób pracujących na etacie oraz 12 483 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2023 roku limit wpłat wynosi 20 805 zł.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

IKZE

IKE

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:

  1. dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu dodatkowego warunku:

  1. dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
  2. dokonania ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Sposób dokonywania wpłat

IKZE

IKE

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy:

  1. wpłacić cały roczny limit za jednym razem
  2. rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty
  3. rozbić limit na nieregularne wpłaty

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy:

  1. wpłacić cały roczny limit za jednym razem
  2. rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty
  3. rozbić limit na nieregularne wpłaty

Opodatkowanie wypłaty

IKZE

IKE

Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %

Brak.

Korzyści podatkowe

IKZE

IKE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE.

Wcześniejszy zwrot środków

IKZE

IKE

W całości, brak „częściowego zwrotu”.

Taki zwrot podlega jednak wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

W całości lub w części („częściowy zwrot”).

Taki zwrot wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat.

Dziedziczenie

IKZE

IKE

Oszczędności w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE).

Oszczędności w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je przenieść na własne konto w trzecim filarze lub od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

IKZE to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry