KOSZTY

Każda instytucja, która w swojej ofercie posiada IKZE, reklamuje produkt, przedstawiając głównie zalety, czyli zyski oraz dodatkowe plus takie jak np. możliwość zwrotu z podatku.

Ale jak w każdym produkcie zyski to jeden element, drugim są koszty. To, na co zwracają uwagę Klienci podczas wyboru podmiotu, w którym otworzą swoje konto IKZE, to również koszty. A koszty są trzy:

  1. koszty wejścia
  2. koszty opłaty za zarządzanie lub koszty manipulacyjne
  3. koszty ewentualnego rozwiązania umowy przez Klienta w ciągu pierwszego roku prowadzenia konta IKZE.

W życiu osobistym każdego z nas dzieje się wiele rzeczy, których nie zawsze możemy przewidzieć. Może się tak zdarzyć, że zasilając konto IKZE kwotą 8000 PLN w styczniu, kilka miesięcy potem musimy wypłacić pieniądze, bo mamy nieprzewidziane wydatki np. na kwestie zdrowotne.

Jakie są koszty posiadania IKZE z DFE w PZU?

Otwarcie rachunku IKZE

Za darmo. Otwrzcie rachunku nic nie kosztuje.

Opłaty za zarządzanie

Opłaty za zarządzanie są wliczone w wynik funduszu IKZE. Oznacza, to że jeśli PZU podaje wynik funduszu, np. +23,82% za 2023 rok, to wszelkie opłaty za zarządzanie są już wliczone w ten wynik.

Opłata za zamknięcie rachunku

Jeśli zdecydujemy się zamknąć rachunek IKZE w ciągu pierwszych 12 miesięcy, to musimy ponieść koszty "administracyjne", które wynoszą 10% środków, nie mniej niż 50 zł. Po roku od otwarcia rachunku, nie ma żadnych kosztów związanych z zamknięciem rachunku lub przeniesieiem go do innej instytucji.

Opłata od wpłacanej składki

PZU pobiera opłatę manipulacyjną od każdej wpłaty:

Lata umowy% opłaty
do 5 lat3,4%
od 6 do 10 lat2,9%
od 11 do 15 lat2,4%
powyżej 15 lat1%

Promocje

Aby zminimalizować powyższe opłaty z pomocą przychodzą nam promocje.

Aktualna promocja numer 39 oznacza, że wszystkie nowo otwarte rachunki IKZE do końca stycznia 2024 są zwolnione za opłat manipulacyjnych. A to oznacza, że wpłacając dowolną kwotę w całości idzie ona na inwestycje.

Oszczędzanie w IKZE powinno być przyjemnością, a nie długoterminowym zobowiązaniem.

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry