KOSZTY

Każda instytucja, która w swojej ofercie posiada IKZE, reklamuje produkt, przedstawiając głównie zalety, czyli zyski oraz dodatkowe plus takie jak np. możliwość zwrotu z podatku.

Ale jak w każdym produkcie zyski to jeden element, drugim są koszty. To, na co zwracają uwagę Klienci podczas wyboru podmiotu, w którym otworzą swoje konto IKZE, to również koszty. A koszty są trzy:

  1. koszty wejścia
  2. koszty opłaty za zarządzanie lub koszty manipulacyjne
  3. koszty ewentualnego rozwiązania umowy przez Klienta w ciągu pierwszego roku prowadzenia konta IKZE.

W życiu osobistym każdego z nas dzieje się wiele rzeczy, których nie zawsze możemy przewidzieć. Może się tak zdarzyć, że zasilając konto IKZE maksymalną kwotą 7100 PLN w styczniu, kilka miesięcy potem musimy wypłacić pieniądze, bo mamy nieprzewidziane wydatki np. na kwestie zdrowotne.

Analizując przykład konta IKZE w Nordea, zasilając konto kwotą 7100 PLN, a następnie rezygnując w tym samym roku, Nordea potrąci nam:

  1. 3’000 PLN minus 24% od wpłaty;
  2. oraz 20% wartości środków zgromadzonych na rachunku, nie więcej niż 500 PLN.

Podsumujmy: 3000 PLN – 24% = 2419,35 PLN – 20% = 1935,48 PLN.

Wychodzi z powyższych wyliczeń, że wpłacając w IKZE Nordea kwotę 3000 PLN a następnie rezygnując z konta IKZE, Nordea potrąci nam kwotę: 1064,52 PLN i na nasz rachunek zwrócona zostanie kwota: 1935,48 PLN.

Trzeba posiadać dość dobrą wiedzę na temat działania rynku finansów, aby zrozumieć wszystkie zapisy w regulaminach poszczególnych podmiotów oferujących IKZE. Jak pokazuje powyższy przykład, w szczególnych przypadkach nasze „oszczędności” mogą się drastycznie skurczyć.

Jakie są koszty posiadania IKZE?

Koszty wejścia

Rozróżnić można dwie formy naliczania wpłaty początkowej.

Opłata wstępna

Opłata wstępna to jakby bilet wstępu. Wysokość opłaty jest określona jest, jako procent od pierwszej wpłaty.

Np. zawarcie IKZE Nordea kosztuje 24% pierwszej wpłaty. W rzeczywistości w Nordea ten „bilet wstępu” może kosztować nawet 720 zł. W długoterminowym okresie oszczędzania jednorazowy koszt nawet, jeśli jest dość wysoki, może tracić znaczenie. Ale co w sytuacji, gdy instytucja nie osiąga oczekiwanej stopy zwrotu i w drugim roku zechcemy przetransferować środki do innej instytucji? Wówczas, sumując zyski i straty koszt opłaty wejściowej może być bolesny jak pokazał przykład powyżej.

Opłata od wpłaconej składki

Instytucje, które nie pobierają opłaty wstępnej, pobierają procent od wpłaconej składki. Np. IKZE w DFE PZU przez pierwsze pięć lat pobiera 3,4% od składki, jednak wraz z długością trwania umowy procent ten maleje.

Ideą IKZE jest oszczędzanie długoterminowe, jednak przy podpisaniu umowy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy sytuacja życiowa nie zmusi nas do przedwczesnego rozwiązania umowy, bądź czy wybrana instytucja spełni nasze oczekiwania.

Umowa IKZE- elastyczność czy zobowiązanie?

Niestety obwarowania IKZE proponowane przez niektóre instytucje zabijają przyjemność oszczędzania tworząc przykry obowiązek. Przykłady takich "zobowiązań":

  1. Umowa wymusza ile klient musi wpłacić - wymagana suma wpłat w pierwszym roku to 1800 PLN (Nordea), pierwsza wpłata min. 400 PLN, a min. wielkość kolejnych wpłat to 100 PLN
  2. Umowa określa częstotliwość wpłat.
  3. Umowa określa terminy wymagalności, zamieniając produkt w długoterminowe, regularne zobowiązanie, a brak wpłat ścigany jest monitami i wezwaniami do zapłaty.
  4. IKZE oferowane przez PTE PZU S.A. w ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego - pierwsza wpłata 50 zł, a później dowolność w wysokości i częstotliwości wpłat (sprawdź inne warunki oferowane PZU DFE).

Życie jest nieprzewidywalne i trudno przewidzieć co stanie się za kilka lat. W dniu podpisania umowy można być optymistycznie nastawionym na długoterminowe oszczędzanie, ale co jeśli w trakcie trwania rygorystycznej umowy spotka nas sytuacja losowa? W obecnych czasach lepiej pozostać asekuracyjnym.

Koszty wyjścia

Opłaty likwidacyjne najczęściej obowiązują przy rozwiązaniu lub transferze w trakcie trwania pierwszego roku umowy.

Od drugiego roku instytucje w większości nie przewidują kar za rozwiązanie umowy. Jednak brak opłat za rozwiązanie umowy IKZE od drugiego roku jest sytuacją umowną i nie wynika z Ustawy.

Oszczędzanie w IKZE powinno być przyjemnością, a nie długoterminowym zobowiązaniem.

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 - Program Partnerski IKZE

Do góry