Konto IKZE

Limity wpłat na IKZE 2024

Limit wpłat dla osób nieprowadzących pozarolniczej działalności

Limit IKZE w 2024 roku to: 9 388,80 PLN

(np. praca na etacie)

Limit wpłat dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Limit IKZE w 2024 roku to: 14 083,20 PLN

(jednoosobowa działalność gospodarcza, wolne zawody, artyści i twórcy)

Maksymalny limit na każdy rok to kwota odpowiadająca 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ustalonego w ustawie budżetowej
Maksymalny limit na każdy rok to kwota odpowiadająca 1,8-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ustalonego w ustawie budżetowej

Jeśli wpłacicie Państwo więcej niż limit na dany rok, to instytucja prowadząca IKZE zwróci wam nadwyżkę.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry