Karta produktu IKZE DFE PZU

20 PRAWD O IKZE.

 1. IKZE to pewny produkt, bo jego zasady określa ustawa.
 2. Środki na IKZE są prywatną własnością oszczędzającego.
 3. Można mieć tylko jedno IKZE.
 4. IKZE może otworzyć każdy osiągający dochody z pracy, kto chce oszczędzać i korzystać z bieżącej ulgi podatkowej. Nie ma tu znaczenia profil zawodowy czy forma zatrudnienia.
 5. Oszczędzający sam decyduje, jak często i ile wpłaca na IKZE. Trzeba tylko pamiętać o dolnej i górnej granicy wpłat. Dolna to 50 zł, a górna zmienia się co roku i w 2019 wynosi 5 718 zł. Nadpłatę, DFE PZU zwróci oszczędzającemu.
 6. Oszczędzający w każdej chwili, może zmienić, zmniejszyć lub zawiesić wpłaty, bez żadnych konsekwencji. Przykład: pierwsza wpłata 100 zł, kolejne po 50 zł lub więcej. Ważne, aby suma wpłat w danym roku nie przekroczyła górnego limitu.
 7. Główne korzyści z IKZE to: zyski, zabezpieczenie bliskich, i zwrot z podatku.
 8. DFE PZU inwestuje środki zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną. Lokowaniem zajmują się wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.
 9. Wszystkie wpłaty na IKZE (do limitu z ustawy) można odliczyć od podstawy opodatkowania. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej 18%, 32% (PIT-36 lub PIT-37), podatkiem liniowym 19% (PIT-36L), bądź płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
 10. Każdy rok wpłat na IKZE uprawnia do ulgi podatkowej. Każdy rok bez wpłat pozbawia tego prawa.
 11. Opłaty przy IKZE:
  1. manipulacyjna od każdej wpłaty: 3,4% (do 5 lat członkostwa), 2,9% (6-10 lat), 2,4% (11- 15), 1% (po 15 latach),
  2. za zarządzanie: stała i zmienna (w 2014 i 2015 opłata zmienna nie jest pobierana),
  3. opłata dodatkowa: za rezygnację z IKZE, tylko w ciągu pierwszego roku umowy – w wys. 10% środków, nie mniej niż 50 zł.
 1. Otwarcie IKZE jest bezpłatne i wymaga jedynie zawarcia umowy a DFE PZU regularnie przesyła oszczędzającemu informacje o stanie rachunku (listem lub mailem).
 2. Dostęp do IKZE online pozwala na bieżąco śledzić stan konta.
 3. Pieniądze wypłacone z IKZE są przychodem, ale uwaga:
  1. jeśli wypłata ma miejsce po 65 roku życia a oszczędzający wpłacał na IKZE przez co najmniej 5 lat, zapłaci tylko 10% podatku ryczałtowego. Podatek potrąci i odprowadzi za niego, DFE PZU,
  2. jeśli oszczędzający zażąda zwrotu środków z IKZE, a może to zrobić w każdym czasie, zapłaci podatek wg stawki podatkowej w jakiej się rozlicza.
 4. Wypłata z IKZE po 65 roku życia, może być jednorazowa albo w ratach.
 5. Zawsze można przenieść IKZE do innej instytucji.
 6. Od zysków kapitałowych z IKZE nie płaci się tzw. „podatku Belki”.
 7. Środki na IKZE są dziedziczone. Oszczędzający na umowie wskazuje dowolną ilość uposażonych. Może ich zmieniać w trakcie umowy.
 8. Jeśli oszczędzający nie wskaże uposażonych, środki otrzymają spadkobiercy.
 9. Dziedziczący nie płacą podatku od spadków i darowizn, a jedynie 10% podatek dochodowy.

Pobierz kartę produktu IKZE w DFE PZU (pdf).

IKZE to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry