Regulacje prawne funkcjonowania IKZE

IKZE oraz IKE zostało zdefinowane w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Ustawa te reguluje funkcjonowanie IKZE oraz IKE w Polsce. Oba rozwiązania oszczędzania są chronione prawnie.
Jednolity tekst Ustawy znajdziecie Państwo poniżej.

Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205
OBWIESZCZENIE - MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

IKZE oraz IKE jest prawnie chronione i zdefiniowane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry