Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Na dzień 30 czerwca 2014 roku, 35 podmiotów oferowało możliwość otwarcia konta IKZE. (źródło KNF)