Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Kalkulator oblicz dodatkową emeryturę

Podaj Twój wiek:

Planowana miesięczna wpłata na konto IKZE

Podaj swoje dane w kalkulatorze po lewej i wylicz swój Wynik

* wartości teoretyczne, średnia roczna stopa zwrotu 7%, czas wypłacania emerytury 10 lat, kliknij tutaj, aby skorzystać z zaawansowanego kalkulatora oszczędzania IKZE

IKZE co to jest?

IKZE powstało w styczniu 2012r. Była to pierwsza wersja IKZE, która w swej postaci okazała się nieatrakcyjna dla potencjalnych nabywców. Dopiero nowelizacja prawa, której dokonał Ustawodawca w 2013 roku sprawiła, iż IKZE stało się najlepszą alternatywą do inwestowania swoich oszczędności.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wprowadza pozytywne dla podatników zmiany w funkcjonowanie IKZE.

Dlatego informacje zamieszczone w Internecie IKZE są bardzo często nieaktualne i opisują pierwotną postać IKZE. Aktualnie Ustawodawca wprowadził szereg zmian w konstrukcji IKZE, które sprawijają, że jest to aktualnie najciekawszy finansowy produkt na polskim rynku.

Polacy otworzyli już przeszło 665,000 rachunków. Każdego dnia prawie 200 Polaków zakłada konto IKZE.
Czy wiesz, że Dobrowolne Fundusze Emerytalne mają ponadprzeciętne stopy zwrotu?

Aktualności i publikacje

Instytucje rządowe o IKZE

MPIPS
MF
KNF
ZUS

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 - Program Partnerski IKZE

Do góry