Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Kalkulator oblicz dodatkową emeryturę

Podaj Twój wiek:

Planowana miesięczna wpłata na konto IKZE

Podaj swoje dane w kalkulatorze po lewej i wylicz swój Wynik

* wartości teoretyczne, średnia roczna stopa zwrotu 10%, czas wypłacania emerytury 10 lat, kliknij tutaj, aby skorzystać z zaawansowanego kalkulatora oszczędzania IKZE

IKZE co to jest?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w skrócie IKZE, to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

IKZE powstało w styczniu 2012 roku, jako element III filaru ZUS. IKZE to forma oszczędzania wprowadzona przez rząd. IKZE to forma oszczędzania na prywatną emeryturę.

Wpłaty na IKZE obniżają podstawę do opodatkownia. Oznacza to, że wpłaty na IKZE można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT. Jednocześnie środki wpłacone na IKZE pracują jak na koncie oszczędnościowym lub funduszu inwestycyjnym.

IKZE w Dobrowonym Funduszu Emerytalnym PZU w 2021 roku osiągneło wynik z inwestycji na poziomie 12,41%.

W skrócie IKZE to

  1. Sposób oszczędzania - najefektywniejszy i najbardziej motywujący
  2. Zwrot podatku - zainwestowane środki można odliczyć od podstawy opodatkowania i uzyskać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego (w 2024 roku maksymalnie 4'506,62 PLN)
  3. Brak podatku "Belki" od zysku - zyski nie są objęte podatkiem "Belki"
  4. Imponujące historyczne wyniki IKZE - środki są inwestowane przez instytucje oferujące IKZE, a zyski za ostatnie 9 lat w wybranych instytucjach są imponujące - średnia 9 letnia dla PZU DEF wynosi 20%
  5. Dodatkowe zalety - jeśli będziemy oszczędzać przez kolejne 5 lat, a zyski wypłacimy po 65 roku życia zapłacimy tylko 10% podatku dochodowego
  6. Ale i limity - na IKZE w 2024 roku nie można wpłacić więcej niż 9 388,80 PLN, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą 14 083,20 PLN.

Polacy otworzyli już przeszło 700,000 rachunków IKZE. Każdego dnia prawie 200 Polaków zakłada konto IKZE.
Czy wiesz, że Dobrowolne Fundusze Emerytalne mają ponadprzeciętne stopy zwrotu?

Instytucje rządowe o IKZE

ZUS
MPIPS
KNF
MF

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry