Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE limit 2017

Limit wpłat na IKZE w 2017 roku to: 5 115,60 PLN - zgodnie z publikacją http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1160

IKZE limit 2016

Limit wpłat na IKZE w 2016 roku to: 4 866,00 PLN - zgodnie z publikacją http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne

IKZE limit 2015

Limit wpłat na IKZE w 2015 roku to: 4 750,80 PLN

IKZE limit 2014

Limit wpłat na IKZE w 2014 roku to: 4 495,20 PLN

IKZE limit 2013

Limit wpłat na IKZE w 2013 roku to: 4 231,20 PLN

IKZE limit 2012

Limit wpłat na IKZE w 2012 roku to: 4 030,80 PLN

Podstawa wyliczeń

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Suma wpłat

Posiadając konto IKZE od samego początku, do tej pory można było w sumie wpłacić na konto

IKZE: 4 030,80 + 4 231,20 + 4 495,20 + 4 750,80 + 4 866,00 + 5 115,60= 27 489,60 PLN