Konto IKZE

Limity wpłat na IKZE

Limit wpłat 2019

Limit wpłat na IKZE w 2019 roku to: 5 718 PLN

Limity określają obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 października 2018 r.: – w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1088); – w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1089 r.).

Limit wpłat 2018

Limit wpłat na IKZE w 2018 roku to: 5 331,60 PLN

obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 995).

Limit wpłat 2017

Limit wpłat na IKZE w 2017 roku to: 5 115,60 PLN

zgodnie z publikacją http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1160

Limit wpłat 2016

Limit wpłat na IKZE w 2016 roku to: 4 866,00 PLN

zgodnie z publikacją http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne

Limit wpłat 2015

Limit wpłat na IKZE w 2015 roku to: 4 750,80 PLN

Limit wpłat 2014

Limit wpłat na IKZE w 2014 roku to: 4 495,20 PLN

Limit wpłat 2013

Limit wpłat na IKZE w 2013 roku to: 4 231,20 PLN

Limit wpłat 2012

Limit wpłat na IKZE w 2012 roku to: 4 030,80 PLN

Podstawa wyliczeń

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Suma wpłat

Posiadając konto IKZE od samego początku, do tej pory można było w sumie wpłacić na konto IKZE

Suma wpłat: 4 030,80 + 4 231,20 + 4 495,20 + 4 750,80 + 4 866,00 + 5 115,60 + 5 331,60 + 5 718 PLN = 38 539,20 PLN

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Program Partnerski IKZE

Do góry