Konto IKZE

IKZE co to jest?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w skrócie IKZE, to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

IKZE to nowa forma oszczędzania wprowadzona przez rząd, zachęcająca do oszczędzania. Tworząc IKZE rząd chciał zrekompensować podatnikom obniżenie składki przekazywanej do OFE. W 2010 roku została ona zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. wynagrodzenia.

IKZE powstało w styczniu 2012r. Była to pierwsza wersja IKZE, która w tamtej formie i czasie okazała się nieatrakcyjna dla potencjalnych nabywców. Dopiero nowelizacja prawa w 2013 roku sprawiła, że IKZE stało się najlepszym rozwiązaniem dla oszczędzania oraz gromadzenia kapitału na emeryturę.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. "o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych" wprowadza pozytywne dla podatników zmiany w funkcjonowaniu IKZE.

W skrócie IKZE to

 1. Sposób oszczędzania - najefektywniejszy i najbardziej motywujący
 2. Zwrot podatku - zainwestowane środki można odliczyć od podstawy opodatkowania i uzyskać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego (w 2024 roku maksymalnie 3'994,56 PLN)
 3. Brak podatku "Belki" od zysku - zyski nie są objęte podatkiem "Belki"
 4. Imponujące historyczne wyniki IKZE - środki są inwestowane przez instytucje oferujące IKZE, a zyski za ostatnie 9 lat w wybranych instytucjach są imponujące - średnia 9 letnia dla PZU DEF wynosi 20%
 5. Dodatkowe zalety - jeśli będziemy oszczędzać przez kolejne 5 lat, a zyski wypłacimy po 65 roku życia zapłacimy tylko 10% podatku
 6. Ale i limity - na IKZE w 2024 roku nie można wpłacić więcej niż 9 388,80 PLN, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą 14 083,20 PLN.

Co piszą o IKZE w Internecie

Mając na uwadze, że zmiany w prawie dotyczące IKZE miały miejsce rok temu, szukając informacji w Internecie trudno znaleźć aktualną i obiektywną informację nt. IKZE. Wiele artykułów opisujących IKZE odnosi się do jej pierwotnej wersji sprzed 2013 roku, co może wprowadzać w błąd czytelnika. Warto zapoznać się z aktualną informacją nt. IKZE, gdyż wiele się zmieniło.

Co się zmieniło?

 1. Sposób obliczania rocznego limitu wpłat: Na IKZE, co roku można wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ustalonego w ustawie budżetowej. A dla osób prowadzących działalność gospodarczą, artystów i osób wolnego zawodu limit wynosi 1,8-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 2. Limit wpłat niezależny od wysokości i pochodzenia dochodu osiąganego w Polsce.
 3. Gdy wpłaty na IKZE dokonywane były, przez co najmniej 5 lat, a oszczędzający skończył 65 lat, wypłata z IKZE obciążona jest tylko 10% podatkiem.

Co zostało bez zmian?

 1. Brak podatku „Belki” od zysków. Wyłącznie podatek na zasadach ogólnych lub 10% podatek zryczałtowany, przy wpłatach przez min. 5 lat i wypłacie kapitału po 65 roku życia.
 2. Możliwość odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania. W 2024 roku możemy odliczyć maksymalnie 14 083,20, co przy 32% opadatkowaniu PIT daje ulgę w wysokości 4 506,62 PLN.

Skąd ta cisza w mediach?

Jeśli do tej pory nie słyszeliście Państwo o IKZE w mediach, to nic dziwnego. Większość Polaków nie jest świadoma istnienia tego rozwiązania. A to dlatego, że IKZE nie jest chętnie reklamowane przez instytucje finansowe, ani przez instytucje rządowe, a nawet media nie często wspominają o tym sposobie oszczędzania. Jakie są powody tej sytuacji?

Powodu są trzy:

Po pierwsze - z perspektywy podmiotu oferującego IKZE, jest to produkt, który nie przynosi dużych korzyści dla sprzedającego, bo największe korzyści ma kupujący, np. zwrot z podatku czy brak podatku "Belki",

Po drugie - z perspektywy instytucji rządowych, korzyść z IKZE, jaką jest zwrot z podatku oraz brak podatku „Belki” uszczupla wpływy budżetowe,

Po trzecie - media o IKZE mówią głównie w czasie kiedy należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i wtedy też podejmują temat na zasadzie "co mądrzejsi mogą skorzystać z ulgi podatkowej do 3 994,56 PLN, jeśli w zeszłym roku podatkowym oszczędzali z IKZE...".

IKZE to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry