Konto IKZE

IKZE co to jest?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w skrócie IKZE, to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

IKZE to nowa forma oszczędzania wprowadzona przez rząd, zachęcająca do oszczędzania. Tworząc IKZE rząd chciał zrekompensować podatnikom obniżenie składki przekazywanej do OFE. W 2010 roku została ona zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. wynagrodzenia.

IKZE powstało w styczniu 2012r. Była to pierwsza wersja IKZE, która w tamtej formie i czasie okazała się nieatrakcyjna dla potencjalnych nabywców. Dopiero nowelizacja prawa w 2013 roku sprawiła, że IKZE stało się najlepszym rozwiązaniem dla oszczędzania oraz gromadzenia kapitału na emeryturę.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. "o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych" wprowadza pozytywne dla podatników zmiany w funkcjonowaniu IKZE.

W skrócie IKZE to

 1. Sposób oszczędzania - najefektywniejszy i najbardziej motywujący
 2. Zwrot podatku - zainwestowane środki można odliczyć od podstawy opodatkowania i uzyskać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego (w 2019 roku maksymalnie 1'829,76* PLN)
 3. Brak podatku "Belki" od zysku - zyski nie są objęte podatkiem "Belki"
 4. Imponujące historyczne wyniki IKZE - środki są inwestowane przez instytucje oferujące IKZE, a zyski za 2013 i 2014 rok w wybranych instytucjach są imponujące (np. 30% zysku z inwestycji uzyskane 2013 roku)
 5. Dodatkowe zalety - jeśli będziemy oszczędzać przez kolejne 5 lat, a zyski wypłacimy po 65 roku życia zapłacimy tylko 10% podatku
 6. Ale i limity - na IKZE nie można wpłacić więcej, niż 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2019 roku limit wpłat wynosi 5 718 PLN.

Co piszą o IKZE w Internecie

Mając na uwadze, że zmiany w prawie dotyczące IKZE miały miejsce rok temu, szukając informacji w Internecie trudno znaleźć aktualną i obiektywną informację nt. IKZE. Wiele artykułów opisujących IKZE odnosi się do jej pierwotnej wersji sprzed 2013 roku, co może wprowadzać w błąd czytelnika. Warto zapoznać się z aktualną informacją nt. IKZE, gdyż wiele się zmieniło.

Co się zmieniło?

 1. Sposób obliczania rocznego limitu wpłat: Na IKZE, co roku można wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ustalonego w ustawie budżetowej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu będzie ulegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Wysokość kwoty wpłat na IKZE w 2019 r. wynosi 5 718 PLN.
 2. Limit wpłat niezależny od wysokości i pochodzenia dochodu osiąganego w Polsce.
 3. Gdy wpłaty na IKZE dokonywane były, przez co najmniej 5 lat, a oszczędzający skończył 65 lat, wypłata z IKZE obciążona jest tylko 10% podatkiem.

Co zostało bez zmian?

 1. Brak podatku „Belki” od zysków. Wyłącznie podatek na zasadach ogólnych lub 10% podatek zryczałtowany, przy wpłatach przez min. 5 lat i wypłacie kapitału po 65 roku życia.
 2. Możliwość odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania. W 2019 roku możemy odliczyć 5 718 PLN od podstawy opodatkowania (maksymalny zwrot podatku to aż 1'829,76 PLN).

Skąd ta cisza w mediach?

Jeśli do tej pory nie słyszeliście Państwo o IKZE w mediach, to nic dziwnego. Większość Polaków nie jest świadoma istnienia tego rozwiązania. A to dlatego, że IKZE nie jest chętnie reklamowane przez instytucje finansowe, ani przez instytucje rządowe, a nawet media nie często wspominają o tym sposobie oszczędzania. Jakie są powody tej sytuacji?

Powodu są trzy:

Po pierwsze - z perspektywy podmiotu oferującego IKZE, jest to produkt, który nie przynosi dużych korzyści dla sprzedającego, bo największe korzyści ma kupujący, np. zwrot z podatku czy brak podatku "Belki",

Po drugie - z perspektywy instytucji rządowych, korzyść z IKZE, jaką jest zwrot z podatku oraz brak podatku „Belki” uszczupla wpływy budżetowe,

Po trzecie - media o IKZE mówią głównie w czasie kiedy należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i wtedy też podejmują temat na zasadzie "co mądrzejsi mogą skorzystać z ulgi podatkowej do 1'706 PLN, jeśli w zeszłym roku podatkowym oszczędzali z IKZE...".

IKZE to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Program Partnerski IKZE

Do góry