Otwórz konto IKZE w DFE PZU - nasza rekomendacja w rankingu kont IKZE


PZU posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę w OFE PZU, które skutecznie wykorzystuje, pomnażając oszczędności gromadzone na IKZE.

14,67% to wynik inwestycyjny DFE PZU w 2017 r.
16,19% to wynik inwestycyjny DFE PZU w 2016 r. - najwyższa stopa zwrotu wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki

Otwórz on-line

Przygotuj niezbędne dane: PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Po wypełnieniu formularza on-line zostanie do Państwa wysłana umowa oraz koperta zwrotna za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do Państwa należy podpisanie jednego egzemplarza i wrzucenie do skrzynki dostarczonej i opłaconej koperty.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Promocja

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. - PZU nie pobiera opłaty manipulacyjnej od dokonanych wpłat dla nowo zawartych umów IKZE.

Promocja polega na:

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 - Program Partnerski IKZE

Do góry