Otwórz konto IKZE w DFE PZU - nasza rekomendacja w rankingu kont IKZE


PZU posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę w OFE PZU, które skutecznie wykorzystuje, pomnażając oszczędności gromadzone na IKZE.


+ 13,14% - wynik inwestycyjny od stycznia do czerwca 2023
+ 12,41% - wynik inwestycyjny za 2021 rok

Zostało tylko 96 dni na otwarcie konta IKZE w 2023 roku

Co dalej?

Przygotuj niezbędne dane: PESEL oraz numer dowodu osobistego.
Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wszystkie informacje na email i możecie od razu dokonać wpłaty.

Wersję papierową umowy wyślemy listem poleconym na Państwa adres zamieszkania.

PROMOCJA: W okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2023 r. - PZU nie pobiera opłaty manipulacyjnej od dokonanych wpłat dla nowo zawartych umów IKZE.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 - Program Partnerski IKZE

Do góry