Otwórz konto IKZE w DFE PZU - nasza rekomendacja w rankingu kont IKZE


PZU posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę w OFE PZU, które skutecznie wykorzystuje, pomnażając oszczędności gromadzone na IKZE.


182,9% - wynik inwestycyjny od początku funduszu (2012 rok)
26,41% - wynik inwestycyjny za ostatnie 5 lat

Co dalej?

Przygotuj niezbędne dane: PESEL oraz numer dowodu osobistego.
Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wszystkie informacje na email i możecie od razu dokonać wpłaty.
Wersję papierową umowy wyślemy listem poleconym na Państwa adres zamieszkania.

Promocja

W okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 r. - PZU nie pobiera opłaty manipulacyjnej od dokonanych wpłat dla nowo zawartych umów IKZE. Promocja polega na: Zwolnieniu z opłaty od wpłaty dla wszystkich wpłat dokonywanych w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Program Partnerski IKZE

Do góry