Otwórz konto IKZE w DFE PZU - nasza rekomendacja w rankingu kont IKZE


PZU posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę w OFE PZU, które skutecznie wykorzystuje, pomnażając oszczędności gromadzone na IKZE.


12,41% - wynik inwestycyjny za 2021 rok
193,60% - wynik inwestycyjny od początku funduszu (2012 rok) (na dzień 5.03.2022)

Zostało tylko 96 dni na otwarcie konta IKZE w 2022 roku

Co dalej?

Przygotuj niezbędne dane: PESEL oraz numer dowodu osobistego.
Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wszystkie informacje na email i możecie od razu dokonać wpłaty.

Wersję papierową umowy wyślemy listem poleconym na Państwa adres zamieszkania.

W okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 r. - PZU nie pobiera opłaty manipulacyjnej od dokonanych wpłat dla nowo zawartych umów IKZE.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 - Program Partnerski IKZE

Do góry