Otwórz konto IKZE w DFE PZU - nasza rekomendacja w rankingu kont IKZE


PZU posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę w OFE PZU, które skutecznie wykorzystuje, pomnażając oszczędności gromadzone na IKZE.


27,91% - wynik inwestycyjny za ostatnie 12 miesięcy - stan na 31 sierpnia 2021
182,9% - wynik inwestycyjny od początku funduszu (2012 rok)

Zostało tylko 27 dni na otwarcie konta IKZE w 2021 roku

Co dalej?

Przygotuj niezbędne dane: PESEL oraz numer dowodu osobistego.
Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wszystkie informacje na email i możecie od razu dokonać wpłaty.
Wersję papierową umowy wyślemy listem poleconym na Państwa adres zamieszkania.

Promocja

W okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 r. - PZU nie pobiera opłaty manipulacyjnej od dokonanych wpłat dla nowo zawartych umów IKZE. Promocja polega na: Zwolnieniu z opłaty od wpłaty dla wszystkich wpłat dokonywanych w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Program Partnerski IKZE

Do góry