Otwórz konto IKZE w DFE PZU - nasza rekomendacja w rankingu kont IKZE


PZU posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę w OFE PZU, które skutecznie wykorzystuje, pomnażając oszczędności gromadzone na IKZE.

14,67% wynik inwestycyjny DFE PZU w 2017 r.
16,19% wynik inwestycyjny DFE PZU w 2016 r. - najwyższa stopa zwrotu wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki

Otwórz on-line

Przygotuj niezbędne dane: PESEL oraz numer dowodu osobistego. Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wszystkie informacje na email, a wersję papierową umowy wyślemy listem poleconym na Państwa adres zamieszkania.


UWAGA: Pamiętaj, aby pierwszej wpłaty dokonać z Twojego rachunku bankowego, który podałeś w trakcie wypełniania umowy. Ważne by dane z przelewu zgadzały się z danymi zawartymi w umowie. W razie niezgodności wpłata może zostać zwrócona.

Promocja

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. - PZU nie pobiera opłaty manipulacyjnej od dokonanych wpłat dla nowo zawartych umów IKZE.

Promocja polega na:

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Program Partnerski IKZE

Do góry