Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wyniki inwestycyjne Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU oferującego IKZE

Wyniki inwestycyjne IKZE w DFE PZU

Lata i wyniki
Rok
Wynik inwestycyjny
2012 rok
49 %
2013 rok
32,75 %
2014 rok
3,64 %
2015 rok
9,07 %
2016 rok
16,19 %

* na podstawie notowań https://www.analizy.pl

Średnioroczny 5 letni wynik inwestycyjny - 22,13%

Średnioroczny 4 letni wynik inwestycyjny - 15,41%

Średnioroczny 3 letni wynik inwestycyjny - 9,63%

Średnioroczny 2 letni wynik inwestycyjny - 12,63%

16,19% wynik inwestycyjny za 2016 rok w DFE PZU IKZE