Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Kalkulator emerytury z IKZE

Twój wiek:

Miesięczne wpłata na IKZERoczny zysk z inwestycji

Okres pobierania emerytury

Twoja wysokość stopy oprocentowania podatku dochodowego
< Podaj swoje dane w kalkulatorze po lewej i wylicz swój Wynik


Kalkulator emerytury z IKZE. Kalkulator oblicza teoretyczną wartość, dodatkowej emerytury dla oszczędzających w III filarze.

Objaśnienie pojęć:

- Twój wiek - aktualny wiek, na tej podstwie obliczamy ilość lat do emerytury jako: 67 - Twój wiek
- Miesięczna wpłata na IKZE - Twoje miesięczne wpłaty na IKZE, przy założeniu miesięcznych wpływów
- Roczny zysk z inwestycji - wynik inwestycyjny konta IKZE
- Okres pobierania emerytury - ilość lat pobierania emerytury
- Twoja wysokość stopy oprocentowania podatku dochodowego - % podatku dochodowego, który odpowadzasz co roku do Urzędu Skarbowego, ma to wpływ na zwrot kwoty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym PIT

Wynik inwestycyjny IKZE prowadzony w DFE PZU w 2016 roku wyniósł 16,19%.