Konto IKZE

Ulga podatkowa w 2019 z tytułu oszczędzania na IKZE

Ulga podatkowa w 2019 roku z tytułu oszczędzania na IKZE może wynieść maksymalnie nawet 1'829,76 PLN do osób, którzy są w najwyższym progu podatkowym i płacą 32% podatek.

Progi podatkowe - 2019
do kwoty 85'528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
powyżej kwoty 85.528 15'395,04 + 32 proc. nadwyżki od 85'528 minus kwota zmniejszająca podatek
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz.361 ze zm.).

Kwota zmniejszająca podatek

W 2019 zmianie ulega kwota wolna od podatku. W świetle nowych regulacji, wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku) w roku 2019, odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (składanym w roku 2019) wynosić będzie:

  • 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (wówczas nie odprowadza się podatku);
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Jak to działa?

Ulga podatkowa od dochodu równa jest sumie wpłat na konto IKZE w roku za który dokonujemy odliczenia. Dla przykładu, jeśli w 2019 roku wpłaciliśmy na konto IKZE kwotę 5000 PLN i jesteśmy w pierwszym progu podatkowym (18%), to nasza ulga podatkowa wyniesie 900 PLN. Zakładając, że nie mamy innych odliczeń i nasz pracodawca dokonał wszystkich płatności podatków w ciągu roku, to kwotę ulgi podatkowej Urząd Skarbowy zwróci nam na konto.

Jeśli jesteśmy w II progu podatkowym i wpłacimy maksymalną kwotę 5'718 PLN, to nasz podatek zostanie obniżony o 1'829,76 PLN

Co ciekawe, mimo, że dostaniemy zwrot z US kwoty 900 PLN, na naszym rachunku IKZE dalej będzie pracować kwota kapitału jaką wpłaciliśmy na konto IKZE. To aktualnie jedyne takie rozwiązanie finansowe wspierające oszczędzanie w Polsce.

Ile możemy odzyskać?

Roczne zarobki Stawka podatku Przy wpłacie na konto IKZE maksymalnej kwoty tj. 5 718 PLN w ciągu roku
do 85 528 PLN 18% 1'029,24 PLN
powyżej 85 528 PLN 32% 1'829,76 PLN
Osoby prowadzące działalność gospodarczą - podatek liniowy 19% 1'086,42 PLN
1'829,76 PLN to maksymalna ulga podatkowa w 2019 roku z tytułu wpłat na konto IKZE.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 - Program Partnerski IKZE

Do góry