Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Otwórz konto IKZE w DFE PZU - nasza rekomendacja w rankingu kont IKZE


PZU posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę w OFE PZU, które skutecznie wykorzystuje, pomnażając oszczędności gromadzone na IKZE.

16,19% to wynik inwestycyjny DFE PZU w 2016 r. - najwyższa stopa zwrotu wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki
• w 2015 r. DFE PZU w pierwszej trójce najlepszych IKZE w rankingu Rzeczpospolitej - http://rp.pl
• w 2014 r. DFE PZU jako jeden z czterech funduszy został nominowany do IPE Awards za aktywne zarządzanie, innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie funduszem oraz stabilne wysokie stopy zwrotu.
• w 2013 r. DFE PZU otrzymał prestiżową nagrodę Złoty Portfel przyznaną przez magazyn „Parkiet”,
• w 2012 r. DFE PZU osiągnął stopę zwrotu, która dała nam I miejsce w rankingu ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą”,

PROMOCJA: Od 1 listopada do 31 grudnia 2017 roku wpłaty na IKZE w DFE PZU są zwolnione z opłaty

Otwórz on-line Co dalej?

Przygotuj niezbędne dane: PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Po wypełnieniu formularza on-line zostanie do Państwa wysłana umowa oraz koperta zwrotna za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do Państwa należy podpisanie jednego egzemplarza i wrzucenie do skrzynki dostarczonej i opłaconej koperty.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

I skorzystaj w 2017 roku z ulgi podatkowej do 1'637 PLN