Porównanie IKE/IKZE

Najważniejsze różnice między Indywidualnym Kontem Emerytalnym a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego

Limit wpłat

IKE

IKZE

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2022 roku limit wpłat wynosi 17 766 zł.

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2022 roku limit wpłat wynosi 7 106,40 zł dla osób pracujących na etacie, oraz 10 659,60 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

IKE

IKZE

Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu dodatkowego warunku:

  1. dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
  2. dokonania ponad połowy wartości wpłat ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:

  1. dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

Sposób dokonywania wpłat

IKE

IKZE

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy:

  1. wpłacić cały roczny limit za jednym razem
  2. rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty
  3. rozbić limit na nieregularne wpłaty

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy:

  1. wpłacić cały roczny limit za jednym razem
  2. rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty
  3. rozbić limit na nieregularne wpłaty

Opodatkowanie wypłaty

IKE

IKZE

Brak.

Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %

Korzyści podatkowe

IKE

IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

Wcześniejszy zwrot środków

IKE

IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot”).

Taki zwrot wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat.

W całości, brak „częściowego zwrotu”.

Taki zwrot podlega jednak wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

Dziedziczenie

IKE

IKZE

Oszczędności w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je przenieść na własne konto w trzecim filarze lub od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Oszczędności w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE).

IKZE to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 - Program Partnerski IKZE

Do góry