Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Rozliczanie wspólne z małżonkiem, czy upoważnia do ulgi z tytułu dwóch kont IKZE?

Tak.

Każdy z współmałżonków posiadając konto IKZE, może dokonać odliczenia od podatku, nawet jeśli małżeństwo rozlicza się w wspólnie. 

Ulgę na IKZE wykazuje się w deklaracji PIT-O w części B „Odliczenia od dochodu” pkt. 7 „Wpłaty na IKZE”, pozycje nr 29 i 30.