Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Czy z IKZE można wycofać część środków?

Nie. Konto IKZE można zlikwidować wyłącznie w całości, tzn. zlecić zamknięcie konta i wypłatę środków.