Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Pytania i odpowiedzi opracowane przez KNF

Poniżej znajdziecie Państwo pytania i odpowiedzi przygotowane przez KNF jako przewodnik dla przyszłego emeryta.

IKE i IKZE dla przyszłego emeryta