Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Ograniczenia wiekowe IKZE

Od ilu lat można mieć IKZE?

Konto IKZE może mieć osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

Osoby małoletnie, czyli w wieku 16 – 18 lat, mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z pracy, wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Podusmowując, konto IKZE można posiadać od 16 roku życia, pod warunkiem otrzymywania dochodów na podstawie umowy o pracę.