Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

ING IKZE

Koszty

Opłaty w ING IKZE są następujące:

- 1% od zgromadzonych środków - przy wypłacie po 65 roku życia

- 1% od zgromadzonych środków - jeśli chcemy przenieść IKZE do innej instytucji

- 1% od zgormadzonych środków - jeśli chcemy zamknąć rachunek IKZE

Zyski

- 1% rocznie od zgromadzonych środków - do 100 000 PLN

- 1,05% rocznie od zgromadzonych środków - powyżej 100 000 PLN

Źródło: http://www.ingbank.pl/indywidualni/oszczednosci/ikze