Nordea IKZE

W związku ze zmianamu własnościowymi na Polskim rynku bankowym, bank Nordea został zakupiony przez PKO BP.

Natomiast rozwiązanie Nordea IKZE, zostało przejęte przez PTE PZU na początku stycznia 2016.

Na stronie Nordea IKZE mamy następujący komunikat:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 7 stycznia 2016 roku podmiotem zarządzającym Nordea Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Zezwolenie na powyższą zmianę zostało udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2015 roku.
W związku z przejęciem zarządzania, Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny podlega likwidacji, która zakończona zostanie z dniem 6 maja 2016 roku.

Zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo emerytalne, fundusz podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami.

Mając na uwadze zaistniałe zmiany, uprzejmie prosimy o kontakt we wszelkich sprawach związanych z członkostwem w Nordea Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym z nowym podmiotem zarządzającym, tj. Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym PZU S.A. z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych: Infolinia pod numerem 801 503 000 (opłata jak za połączenie lokalne wg stawek operatora) lub email: nordea_dfe@pzu.pl.

Z poważaniem,
Zespół Nordea

źródło: http://www.nordeapolska.pl/ikze

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Program Partnerski IKZE

Do góry